Zajęcie taksówki i pierwszy kilometr 8,00 zł
Każdy następny kilometr:
I taryfa 3 zł
II taryfa 4,50 zł
III taryfa 6 zł
IV taryfa 9 zł
Godzina postoju 56 zł

I taryfa obowiązuje w dni powszednie w godz. 6:00-22:00.

II taryfa obowiązuje w nocy w godz. 22:00-6:00, oraz w niedziele i święta.

III taryfa jest taryfą dzienną pozamiejską.

IV taryfa jest taryfą nocną i świąteczną pozamiejską.

Taryfy z I na III i z II na IV przełączamy przy tablicy: „Koniec strefy miejskiej”.