Cennik ważny od 1 lutego 2021 roku

Zajęcie taksówki i pierwszy kilometr6,00 zł
Każdy następny kilometr:
I taryfa2,60 zł
II taryfa3,90 zł
Godzina postoju42 zł
  • I taryfa obowiązuje w dni powszednie w godz. 6:00-22:00.
  • II taryfa obowiązuje w nocy w godz. 22:00-6:00, oraz w niedziele i święta.

Cennik ważny do 31 stycznia 2021 roku

Zajęcie taksówki i pierwszy kilometr6,00 zł
Każdy następny kilometr:
I taryfa2,60 zł
II taryfa3,90 zł
III taryfa5,20 zł
IV taryfa7,80 zł
Godzina postoju42 zł

I taryfa obowiązuje w dni powszednie w godz. 6:00-22:00.

II taryfa obowiązuje w nocy w godz. 22:00-6:00, oraz w niedziele i święta.

III taryfa jest taryfą dzienną pozamiejską.

IV taryfa jest taryfą nocną i świąteczną pozamiejską.

Taryfy z I na III i z II na IV przełączamy przy tablicy: „Koniec strefy miejskiej”.